Özbay'dan Öğretmen Fonlama Açıklaması

Özbay'dan Öğretmen Fonlama Açıklaması
Eğitim-İş genel Başkanı Kadem Özbay Yusuf Tekin'in fonlama açıklamalarına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük bir öğretmen kitlesinin kamu tarafından fonlanmadığını belirten açıklamaları, öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alamadığını, hak ettikleri saygı ve desteği görmediklerini açıkça göstermektedir!

Ayrıca Bakan Tekin’in bu açıklaması, kamu kaynaklarının eğitime ve dolayısıyla öğretmenlere yeterince ayrılmadığını itiraf eder niteliktedir!

Dünyanın hiçbir yerinde bir bakan, kendi bakanlığına bağlı kamu emekçilerini yük olarak görmemiş, böylesine itibarsızlaştırmamıştır! Sayın Bakan’ın görmezden geldiği, Türkiye'deki öğretmenlerin, eğitim sistemimizin bel kemiğini oluştururken, karşılaştıkları ekonomik zorluklar ve itibarsızlaştırma çabaları ile boğuşmak zorunda kalmalarıdır.

Oysa ki; eğitimde başarıyı yakalamak için, öğretmenlerimizin maddi ve manevi olarak güçlü olması, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlukların en aza indirilmesi gerekmektedir.

Sanırım Bakan Tekin, dünya genelinde, birçok ülkenin öğretmenlerini desteklemek ve eğitimin niteliğini artırmak için önemli yatırımlar yaptığını da bilmiyor. Örneğin, Finlandiya gibi eğitimde örnek gösterilen ülkeler, öğretmenlerine verdikleri değerle dikkat çekmektedir. Bu ülkelerde, öğretmenler mesleklerini icra ederken hem maddi hem de manevi olarak güçlü bir şekilde desteklenmektedirler.

Öğretmene yoksulluk sınırının altında maaşı reva görüp, kamu kaynaklarını protokoller aracılığıyla cemaat ve tarikatlara, teşvikler ve ihaleler aracılığıyla yandaş sermayeye aktaracaksınız sonra öğretmeni yük olarak göreceksiniz!

Öyle yağma yok!! Eğitim temel bir haktır, ayrıcalık değildir, tüm çocukların eşit ve nitelikli şekilde ulaşması, geleceğin mimarı öğretmenlerin mesleki itibarı ve refahı Cumhuriyetin temel sorumluluğudur ve Cumhuriyetçi bilinci ister!

Cumhuriyet dersi eksik olanların, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve sorumluluklarına karşı olanların Cumhuriyetin makamlarında yeri yok!

Etiketler :