MEB'de Şimdi Duyuruldu Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmeni İlgilendiriyor

MEB'de Şimdi Duyuruldu Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmeni İlgilendiriyor
ABİDE 2024: 230 Bin Öğrenci Akademik Becerilerini Gösteriyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4., 8. ve 10. sınıf öğrencilerinin akademik becerilerini değerlendirmek için 21 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında ABİDE 2024 araştırmasını gerçekleştirecek.

Bu araştırma ile, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim vermeyi amaçlanıyor.

ABİDE Nedir?

ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi), 2016 yılından beri iki yıllık periyotlarla uygulanan bir araştırmadır. Hedef kitlesi 4., 8. ve 10. sınıf öğrencileri olan ABİDE, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular ile öğrencilerin bilgi ve becerilerini ve üst düzey düşünme becerilerini değerlendiriyor.

ABİDE 2024'te Neler Yapılacak?

81 ilden 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrenci araştırmaya katılacak. Öğrenciler Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında sınav olacak. Öğretmenler ve okul yöneticileri de anket yoluyla araştırmaya katkıda bulunacak. Açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenler tarafından puanlanacak. Araştırma sonucunda ülke genelinde ve her il özelinde raporlar hazırlanacak.

ABİDE'nin Önemi Nedir?

ABİDE araştırması, öğrencilerin bilgi ve becerileri hakkında önemli bulgular sunar. Elde edilen sonuçlar, eğitim politikalarının geliştirilmesine ve eğitim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlar. Araştırma, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacaktır." kalkınma hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik uygulanmaktadır.

ABİDE 2024 araştırması, Türkiye'deki eğitim sisteminin gelişmesi ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için önemli bir adımdır. Araştırmadan elde edilecek sonuçlar, eğitim politikalarının geliştirilmesine ve eğitim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Etiketler :