MEB'de O Öğretmenler Yandı: Bir Bir Disiplin Cezası Alacaklar!

MEB'de O Öğretmenler Yandı: Bir Bir Disiplin Cezası Alacaklar!
Yeni öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlere yeni cezalar da getirildi. Uymayan öğretmenler katı disiplin cezaları ile karşılaşacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre aşağıdaki hallerde öğretmenlere aylıktan kesme cezası verilecek.

*Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.
*Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak.
*Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.

ÖMK ile birlikte fenomen öğretmenlere ilişkin yasal düzenleme şu şekilde olacak:
*"Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır.''
*Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.