MEB'de Bir Çok Öğretmen Unuttuğu İçin Bu Hakkını Alamıyor!

MEB'de Bir Çok Öğretmen Unuttuğu İçin Bu Hakkını Alamıyor!
Öğretmenler Dikkat! 8 yıl Disiplin Cezası Almayana 1 Kademe!

Bazı İlçe Mem’ler bunu unutuyor. Size verilmediyse dilekçe verip alabilirsiniz…

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile değişik 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Göreve başladığınız tarih baz alınır!

Etiketler :