Eğitim fakülteleri kapatılmalı(!)

Eğitim fakülteleri kapatılmalı(!)
Herhangi bir 4 yıllık üniversite mezunu; Eğitim akademisi’ne alınmalı, akademiyi başarı ile bitirenler öğretmen olarak atanmalıdır. Bunun yasal altyapısını da Talim Terbiye Kurulu hazırlamalıdır.

Öğretmen atamasının ön koşulu Milli Eğitim Akademileri olacak ise. Eğitim Fakülteleri derhal kapatılmalı. Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri de, Milli Eğitim Akademisinden 550 saat eğitim aldıktan sonra öğretmen olarak atanmalı. Eğitim önemli bir bilim dalıdır.(!)

Milli Eğitim Akademisi, eğitim fakültelerini tasfiye hareketidir. KPSS puanına göre hangi fakülte mezunu olursa olsun 550 saatlik eğitimle öğretmen olarak atama operasyonudur. Aynı zamanda yaklaşık 1000 kişilik istihdam yaratıp kadrolaşma hareketidir. EF’ler tasfiye edilemez.

Etiketler :