2024 İl İçi Tayinlerinde Norm Fazlası Öğretmenler de Tercih Yapabilecek 3 Yıl Şartı Yok!

2024 İl İçi Tayinlerinde Norm Fazlası Öğretmenler de Tercih Yapabilecek 3 Yıl Şartı Yok!
Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

1. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanında görev yapmakta iken bulunduğu eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,

2. Halen görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler, Not: Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3’üncü maddesinde yer alan 30 Eylül 2024 itibarıyla bir yıllık çalışma süresi ile 4’üncü maddesinde yer alan dört yıllık çalışma süreleri aranmayacaktır.

3. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,

4. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Etiketler :