Polis memurlarımız çağdışı çalışma kanunlarından kurtarılmalı

Polis memurlarımızın çağdışı çalışma kanunlarından kurtarılıp çağın gereklerine ve insan onuruna yakışır meslek kanunları ile yönetilmelidir. Meslek kanunu ve özlük haklarının iyileştirilmesi, intiharların da önüne geçecektir.

Son zamanlarda artan polis intiharları, Türkiye'de adeta bir dram haline geldi. Bu üzücü olayların önüne geçmek için atılması gereken adımların başında, polislerin çağdışı çalışma kanunlarından kurtarılması ve insan onuruna yakışır meslek kanunları ile yönetilmeleri geliyor.

Uzmanlar, polis intiharlarının en önemli nedenlerinden biri olarak, ağır çalışma koşullarını ve yıpranma payının yetersizliğini gösteriyor. Mevcut meslek kanunları, polislerin uzun çalışma saatleri, yetersiz dinlenme imkanları ve mobbing gibi birçok soruna maruz kalmalarına yol açıyor. Bu durum, polislerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz etkiliyor ve intihar riskini artırıyor.

Polis memurlarının çağın gereklerine uygun ve insan onuruna yakışır meslek kanunları ile yönetilmesi, bu sorunun çözümünde kilit rol oynayabilir. Bu kanunlarda, polislerin çalışma saatlerinin ve nöbet sisteminin düzenlenmesi, dinlenme ve izin haklarının iyileştirilmesi, mobbing ve ayrımcılığın önlenmesi gibi birçok konuda düzenlemeler yer almalı.

Ayrıca, polislerin psikolojik ve sosyal destek ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu amaçla, polis teşkilatlarına yeterli sayıda psikolog ve sosyal hizmet uzmanı atanmalı ve polislerin bu hizmetlere kolayca erişebilmeleri sağlanmalı.

Polis memurlarının intihar dramına son vermek için acil adımlar atılması gerekiyor. Çağdaş çalışma kanunları ve iyileştirilmiş özlük hakları ile polislerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bu sorunun çözümü için en önemli adımlardan biri olacaktır. Bu sayede, polislerimiz mesleklerini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde icra edebilecek ve toplumumuza daha iyi hizmet verebileceklerdir.

Kaynak: Kamu Merkezi

Önceki ve Sonraki Yazılar
Seyhan Karaca Arşivi