Önce Çıraklara Tam Sigorta Sonra Anayasa

Önce Çıraklara Tam Sigorta Sonra Anayasa
Stajyer ve Çıraklar devletine güvenerek mağdur olmuştur.

Zorunlu staj ve çıraklık yaparken SSK tarafından işe giriş tarihli ve tescil numaralı Sigorta Kartı verilerek “Sigortanız başladı” denilerek aldatılan ve sonrasında bunu gerek SSK ekranında gerek SSK sistemlerinden çekilen verilerde başlangıç gösterilerek kandırılmaya devam edilen, akabinde 2000 li yılların başlarında ikinci bir tarih çıkartılarak mağdur bırakılan bir kitleyiz. Stajyer ve Çıraklar devletine güvenerek mağdur olmuştur.

Meslek Liseliler ve Çıraklar bu ülkenin sanayisinin bel kemiğidirler. Ülke ekonomisine katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Ne yazık ki birçok parti tarafından, yıllardır seçim vaadi olarak sunulmasına rağmen verilen sözlerin hiç birisi tutulmamıştır. Artık vaat olmak istemiyoruz, sosyal hukuk devleti anlayışı içerisinde olması gereken hakkımızı istiyoruz. Fiilen çalıştığımız ve sigorta kayıtları ile e-devlet sisteminde açıkça görünen ilk işe giriş tarihimiz, Sigorta başlangıcı olarak sayılmalıdır.

Etiketler :