Öğretmen Disiplin Affı mı Geliyor?

Öğretmen Disiplin Affı mı Geliyor?
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Erol Ermiş öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlere disiplin affı gelmesini savundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, disiplin affı getirmelidir.

* Öğretmenlik Meslek Kanunu ile, öğretmenliğe atamada mülakat kaldırılmalıdır.

* ÖMK, ek ders yükünün öğretmenin aslî görevleri arasında sayılmasını gözeterek ek ders birim ücretlerinde anlamlı bir artış sağlamalıdır.

* ÖMK, büyük şehirlerde ve kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere ilave malî haklar getirmelidir.

* ÖMK, eğitimciye yönelen şiddete karşı faili cezalandıran ve caydıran yaptırımlar ve tedbirler getirmelidir.

Etiketler :