Memurlar bürokratik engellemelere karşı sahaya iniyor

Memurlar bürokratik engellemelere karşı sahaya iniyor
Hacı Bayram Tonbul: Bürokratik engellemelere karşı sahaya iniyoruz…

Koruyucu Giyim Kazanımımızın; Kime verileceği, Nasıl verileceği, Ne zaman verileceği, Nasıl muhafaza edileceği, yetkili sendikalarımız ve ilgili kurum arasında yapılan usul ve esaslara göre ortak kararla belirlenir, hiçbir kurumun MÜDAHALE YETKİSİ YOKTUR.

Tarım Orman, Enerji, Bayındır, Basın ve Kültür turizm çalışanı 250 bin kamu görevlisini kapsayan Koruyucu Giyim HAKKIMIZDIR.

1.Dereceye yükselmiş tüm memurlara 3600 Ek Gösterge verilmesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesi hükmümüzün eksiksiz ödenmesi için de SAHAYA İNİYORUZ…

Etiketler :