MEB'de Yardımcı Hizmetler Sınıfına(YHS) Gerçek Kadro Geliyor

MEB'de Yardımcı Hizmetler Sınıfına(YHS) Gerçek Kadro Geliyor
MEB'den YHS'lilere kadro müjdesi geldi.

Türk-Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan geçtiğimiz gün YHS'lilere kadro verilmesi için çağrı yapmıştı.

Aslında bu konu yeni değil. Yıllardır yardımcı hizmetler sınıfı kadro bekliyor. MEB ilk adımı seçimden sonra atacak.

Buna göre yardımcı hizmetler sınıfına tabii olan personeller için kadroya alma işlemi başlatılacak. Meclise gönderilecek mini bir torba kanunla yardımcı hizmetler sınıfına mensup olanlar aşamalı olarak kadroya geçecek.

NOT: YHS içerisinde yer alan personelin 657 sayılı Kanun kapsamında hukuki statü olarak memur olması, fakat memur unvanlı personelin özlük ve görev haklarına sahip olmaması eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi çalışanların görevleriyle özdeşleşmesine engel olmakta, çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Buradaki kadrodan kasıtta memur özlük haklarının sağlanmasıdır.

Yardımcı hizmetler sınıfı nedir? (Kaynak Wikipedia)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine göre;

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

Geçmişte çaycı, hademe, odacı gibi isimlerle anılan bu sınıfa zamanla kamu personel seçme sınavı ile Türkiye geneli sıralamasında ilk binlere girip doksan üstü puanlarla atanan lise, üniversite mezunları bu sınıfın eğitim düzeyini arttırmış, hatta içlerinden binlercesi amirlerinin eğitim düzeyini bile geride bırakmışlardır. Birkaç üniversite bitiren, yüksek lisans mezunu olan ve doktorasını yapan binlerce çalışanın olduğu bu sınıfta, kurumdan kuruma farklılık gösteren Görevde Yükselme Sınavlarının bazı kurumlarda iki yılda bir, on yılda bir, yirmi yılda bir, bazısında ise hiç yapılmamış olması bu çalışanların gerek sosyal hayatlarında gerek çalışma hayatlarında birçok olumsuz durumla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Bu sınıfın kaldırılması ve bu sınıf çalışanlarının Genel İdare Hizmetler Sınıfına alınması için verilen kanun teklifleri bekletilmektedir.

Etiketler :