Başkatip Nedir? Başkatip Ne İş Yapar?

Başkatip Nedir? Başkatip Ne İş Yapar?
Başkatipler noterlerde ve büyükelçiliklerde çalışır. Noterde noter vekili olarak görev yaparlar. İmza ve mühür onların kontrolündedir. Dolayısıyla başkatiplik hem önemli bir meslek dalıdır hem de sorumluluğu ağır olan bir meslektir.

Başkatip olmak isteyenler başkatip nedir ve ne iş yapar sorusunun cevabını arıyorlar. Aslında başkatiplik sanıldığı kadar komplike bir meslek değildir.

Başkatipler noterlerde ve büyükelçiliklerde çalışır. Noterde noter vekili olarak görev yaparlar. İmza ve mühür onların kontrolündedir. Dolayısıyla başkatiplik hem önemli bir meslek dalıdır hem de sorumluluğu ağır olan bir meslektir.

Başkatip Nedir?

Bir dâirede görevli olan kâtiplerin başı, başyazman anlamına gelen başkatip, noterde gerekli resmi işlerin yürütülmesini sağlayan kişi anlamına gelmektedir. Noterlik kanun ve yönetmeliğinde bulunan; sözleşme, beyanname, ihtarname, senet ve örnek çıkarma işlemleri gibi önemli hukuki işlemleri usule uygun ve düzenli olarak yapılmasında görevli kişilerdir. Noter kâtibi, diğer adı ile başkâtip, noterlik kanun ve yönetmeliğinde bulunan; sözleşme, beyanname, ihtarname, senet ve örnek çıkarma işlemleri gibi önemli hukuk işlemleri usule uygun ve düzenli olarak yapılmasında görev alan kişilerdir. Noterlikte çalışmakta olan diğer tüm personelin denetiminden de sorumlu olan kişilerdir.

Başkatip Ne İş Yapar?

Başkatipler bir nevi noterin vekilidir. Noterlerde kanunlar çerçevesinde verilen işleri yapar ve işlemlerin sorunsuz yapılması için işleri yürütür. Örneğin bir araba alım satımında başkatipler kanunlar hükmünde satışın gerçekleştirilmesi için alıcı ile satıcının evrak işlerini kontrol ederler ve satış için gerekli belgeleri hazırlarlar. İmza ve mühür atarlar ardından son olarak noterin onayına gönderirler. Başkâtip, noter işlerinin yapılmasında görev alan tüm işleyişten sorumlu olan kişidir. İşlerin sistemli ve zamanında tamamlanması için kontrol etmektedir.

Başkâtip çalışma sırasında yerine getirmesi gereken bazı önemli görev ve sorumluluklara sahiptir. Tüm işlerin disiplinli bir şekilde tamamlanmasında rol oynar. Mesleği ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ederek, kendisinden beklenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir. Çalışmaları önemli titizlik ve disiplin gerektirir. Kendileri dışında çalışanları da koordine etmeleri gerekebileceği için yönetim kabiliyetlerini de geliştirmeleri gerekir. Başkâtibin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Gerekli olan kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamakta görevlidir.
 • Yazı işlerinin zamanında yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunması gerekir.
 • Gerekli belgeleri ilgili makamlara gönderir.
 • Zorunlu olan defterleri düzenli bir şekilde tutmalıdır.
 • Kuruma bırakılan emanetlerin ilgili yerlere teslim edilmesini ve muhafaza edilmesini sağlamakla yükümlüdür.
 • Arşiv bölümünü denetlemekten sorumludur.
 • Noterlik dairesinde gerekli temizlik ve düzenin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumludur.

Nasıl Başkatip Olunur?

Başkatip olmak için Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmak gerekir. Bu bölümden mezun olanlar kurumların açtığı özel ilanlara ya da devletin açtığı kadrolara başkatip olarak atanabilirler.

Noter kâtibi olmak üzere kariyer planı yapan pek çok kişi bu konu hakkında detaylı bilgi öğrenmek için çalışmalar yapar. Bu meslekte başarılı bir kariyer çizmeyi düşünenler için belli başlı bazı koşul ve şartlar aranır. Noter kanun ve yönetmeliğinde bulunması gereken; beyanname, sözleşme, ihtarname, senet ve benzeri tüm hukuki işlemleri usulüne uygun ve düzenli şekilde yapan kişilere noter kâtibi dendiğini yukarıda detaylı olarak açıkladık.

Başkâtip aynı zamanda noterlikte çalışan tüm personelin denetimini de yapmak ve notere iletmekle yükümlü kişi olarak bilinmektedir. Noterle ilgili yapılması gereken tüm işlerin hatasız ve tam olacak biçimde tamamlanması noter kâtibinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Başkâtipler en az lise mezunu olabileceği gibi kariyerlerinde hızla yol alabilmek için bu alanla ilgili ön lisans eğitimi almayı tercih edebilir.

Bu alanda eğitim, Adalet Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık bir eğitim almaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu programdan eğitim alan ve kendini geliştirmeye devam eden başkâtipler diğer adaylara göre bir adım önde olur. Başkâtip olabilmek için hem yasal süreç içinde belli başlı bazı şartlar bulunmakta hem de kişisel nitelik açısından bazı özellikler aranır. Başkâtip olma şartlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • En az lise mezunu olması şartı aranır.
 • İlgili noter yanında en az 6 ay çalışılma şartı aranır.
 • Süreç tamamlandıktan sonra katiplik yemini etmeleri gerekir.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi göstermeleri beklenir.
 • Sonuç odaklı olacak şekilde bir yaklaşım becerisi gösterecek şekilde davranmaları gerekir.
 • Planlama ve organizasyon becerisini nitelikli olacak şekilde sergilemeleri gerekir.

Başkatipler nerelerde çalışabilir?

Başkatipler noter dairelerinde ve büyükelçiliklerde çalışabilirler. Belediye ve çeşitli kurumlarda da çalışabilir.

Başkatip olmak içi KPSS şartı var mı?

Noterler özel kurum olarak görev yaptığı için KPSS ile başkatip alımı yapılmamaktadır. Ancak kurumlar alacakları başkatip sayısına göre kendilerine göre ilan açabilmektedir.

Başkatip maaşları ne kadar?

Başkatip maaşları 2024 yılında 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişmektedir. Başkatip maaşlarını öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atmak isteyebilirsiniz:

https://www.baskatip.com.tr/guncel-baskatip-maasi-2024/

Etiketler :