657 Değişiyor Memurlar Kendine İş Bulsun!

657 Değişiyor Memurlar Kendine İş Bulsun!
657 sayılı devlet memurları kanununun değişmesi için çağrı yapıldı.

Sosyal medyada bugün kamuda tasarruf yapılması konusu gündemdeydi. Devlet memurlarının sayısının fazla olduğunu belirten yüzlerce kullanıcı 657 değişsin, 100 dosyası olan memurun görevine son verilemiyor şeklinde çağrı yaptı.

657 sayılı devlet memurları kanunu memurların iş garantisini sağlıyor aynı zamanda devlet memurlarının çalışma usullerini açıklıyor.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı devlet memuru sayısının fazla olduğuna dair yorumlarda bulundu ve kamuda tasarruf tedbiri istedi.

657'nin değiştirilmesini talep ettiler ve gerektiğinde memurun görevine son verilebilmeli şeklinde konuştular.

657 Nedir? (Kaynak: Mevzuat)

Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

Etiketler :