6 Nisan 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

6 Nisan 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
6 Nisan 2024 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Ekli listede yer alan Dışişleri Bakanlığı Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

6 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

Atamalar için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406M1-1.pdf