MEB'den Suriyeli Öğrencilere Dair Resmi Yazı

MEB'den Suriyeli Öğrencilere Dair Resmi Yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli öğrencilerin okullara kayıt yapılırken esaslarını resmi yazı olarak gönderdi.

Ülkemizde bulunan Suriye uyruklu yabancılar bildiğiniz üzere Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında

geçici koruma statüsü almaktadırlar. İlgi (a) yazımız ile birlikte geçici koruma kapsamına alınmak isteyen

yabancıların ön kayıtları sevk merkezlerinden alınmaya başlanmış olup kayıt işlemi tamamlanıncaya kadar

Geçici Barınma merkezlerinde barınma yükümlülüğü getirilmiştir.

Fakat 6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle geçici barınma merkezlerimiz depremzedelerin

barınması için kullanıldığından ilgi (b) yazımız ile ön kayıt işlemleri illerde bulunan il müdürlüklerimiz

tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu minvalde ön kaydı yapılan çocukların eğitime erişimleri için ön kayıt belgesi ile ve yine deprem

nedeniyle yol izni verilen yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretimden yoksun kalmamaları için yol izin

belgesi ile okullara kaydının yapılmasında Başkanlığımızca sakınca görülmemekte olup bilgilerinize arz

ederim.

Talip MENEKŞE

Bakan a.

Genel Müdür V.