Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, icra takibinde önemli bir emsal karara imza attı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, icra takibinde önemli bir emsal karara imza attı
Anayasa Mahkemesi'nin ilgili konuda verdiği iptal kararını dikkate alarak, sıra cetveline yapılan itirazlarda oluşan faiz gelirlerinin hak sahiplerine ödenmesine hükmetti. Bu kararla birlikte, daha önce bu tür gelirler devlete bırakılıyordu.

Bilgilere göre, 2 yıl önce bir alacaklı vekili, icra dosyasına gelen paranın paylaştırılması sırasında Hazine'ye bırakılan faiz gelirinin müvekkilinin hakkı olduğunu savunarak, icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etti. Ancak İlk Derece Mahkemesi, yasal bir dayanağın bulunmaması sebebiyle şikayeti reddetti.

Bu kararın ardından alacaklı vekili, temyiz başvurusunda bulundu. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, Harçlar Kanunu'nun 36/1. maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesi kararının doğru olduğunu belirterek başvuruyu reddetti. Alacaklı vekili tarafından temyiz edilen bu karar, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından incelendi.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında içtihatında değişiklik yaparak, Harçlar Kanunu'nun ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. Daire, daha önceki içtihatlarına rağmen, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde icra müdürlüğünce alacaklılara ödenmeyen paranın nemalandırılmasının yasal bir dayanağı olmadığına vurgu yaparak, oluşan faiz gelirinin hak sahiplerine ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Sonuç olarak, İlk Derece Mahkemesi kararının, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı henüz kesinleşmemiş olsa da, bu karara göre uygulanması gerektiğine hükmeden Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozarak şikayetin kabul edilmesine ve müdürlük kararındaki faiz tutarının Hazineye irat kaydına dair kısmının iptaline karar verdi.