Rehber Öğretmenlere 2. Bir Görevlendirme Verilemeyecek!

Rehber Öğretmenlere 2. Bir Görevlendirme Verilemeyecek!
Eğitim Gücü Sen rehber öğretmenlere verilen ikinci görevlendirmelerin yasaya aykırı olduğu açıkladı ve müjdeyi verdi.

Başkan Oğuz Özat yaptığı paylaşımla rehber öğretmenlerine müjdeyi verdi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikasının; psikolojik danışman /rehber öğretmenlere kanun ve mevzuatlara aykırı şekilde verilen ikinci okul görevlendirmesine karşı açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ikinci okul görevlendirmesine karşı Eğitim Gücü Sen üyesinin görevlendirmeye karşı yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Sendikanın açtığı davada Mardin 2. İdare Mahkemesi 2023/1556 Esas No’lu kararında “…yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, kaymakam tarafından tesis edildiği anlaşılan dava konusu görevlendirme işlemi ile bu işleme karşı yapılan itirazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce reddine dair dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan; davacının halihazırda kadrosunun bulunduğu okuldan takriben 10 km mesafe uzaklıktaki okula haftada iki defa gitmek suretiyle ulaşım giderlerine katlanmak zorunda kalacağı gibi kadrosunun bulunduğu okulun yanı sıra söz konusu okulda da eğitim faaliyetlerine katılmak suretiyle emek sarf etmek durumunda kalacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemlerin uygulanmaya devam edilmesi halinde davacı açısından telafisi güç zararlar oluşabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, 08/02/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” ifadelerine yer vererek öğretmene verilen ikinci okul görevlendirmesinde yürütmenin durdurulması gerektiğine hükmetti. Bu kararla idarenin mevzuata aykırı yapmış olduğu “ikinci okul” görevlendirmesi işlemlerine karşı bir zafer daha kazanıldı. Eğitim Gücü Sen; üyelerinin ve eğitim çalışanlarını haklarını savunmaya, eğitim çalışanlarına karşı yapılan haksızlıklara ve hukuka, mevzuata aykırı işlemlere karşı her türlü mücadeleyi vermeye devam edecektir.

Etiketler :