Pınar Birkoç Kimdir? Emrah Yayla Kimdir? Teröristlerin Doğum Yeri ve Suç Geçmişi!

Pınar Birkoç Kimdir? Emrah Yayla Kimdir? Teröristlerin Doğum Yeri ve Suç Geçmişi!
Çağlayan Adliyesi faillerinden olan Pınar Birkoç kimdir? Emrah Yayla kimdir?

Çağlayan adliyesinde çıkan çatışmada öldürülen teröristler DHKP-Cli Pınar Birkoç  ve Emrah Yayla kimdir? Suç geçmişleri kabarık!

Pınar Birkoç 2001 doğumlu. 2020 yılında terör eylemlerinden dolayı hapisteydi. Ardından serbest kalan Pınar Birkoç'un ilk eylemi de Çağlayan Adliyesindeki polis noktasına saldırmak oldu.

Pınar Birkoç, 2001 yılında Ardahan'ın Damal ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 18 yaşında çeşitli suçlardan hüküm yiyen Pınar Birçok, bir süre cezaevinde kaldı.

Pınar Birkoç Suç Geçmişi

23 yaşındaki Pınar Birkoç’a “yargılama” sürecinde “gizli tanık ifadeleri” ve bir yerde “ele geçirilen” molotof kokteylleri nedeniyle “patlayıcı madde bulundurmak”tan 10 yıl, “örgüt üyeliği”nden ise 9 yıl hapis cezası verildi.

Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen eylemde öldürülen DHKP-C’li terörist Pınar Birkoç’un, 1 yıl önce cezaevinden çıktığı ve 'DEV-GENÇ'e röportaj verdiği tespit edildi:

[video width="720" height="738" mp4="https://www.baskatip.com.tr/wp-content/uploads/2024/02/pinar-birkoc.mp4"][/video]

Emrah Yayla kimdir?

Emrah Yayla 1981 doğumlu DHKP-C'nin militanıdır. 6 Şubat Çağlayan adliyesi saldırısını düzenleyenlerden biridir. Olay yerinde polisler tarafından öldürülmüştür.

2020 yılında Anayasa Mahkemesi kararı ise şöyledir:

1981 doğumlu olan başvurucu, silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile başka suçlardan aldığı cezaların infazı kapsamında Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda (İnfaz Kurumu) hükümlü olarak bulunmaktadır.

Karar ve Gerekçe!

16.5.2001 tarih ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun “İnfaz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası “…Disiplin cezasına karşı yapılan şikâyet üzerine infaz hâkimi, hükümlü veya tutuklunun savunmasını aldıktan ve talep edilen diğer delilleri toplayıp değerlendirdikten sonra kararını verir. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını, hazır bulunmak ve vekaletnamesini ibraz etmek koşuluyla avukatıyla birlikte veya avukatı aracılığıyla yapabilir…” hükmünü öngörmektedir. Anılan hükmün gerekçesinde “… Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının kapsam ve mahiyeti dikkate alınarak, hükümlü veya tutuklulara verilen disiplin cezalarına karşı yapılan şikâyet başvurularında infaz hâkiminin, hükümlü veya tutuklunun savunmasını aldıktan sonra karar vermesini sağlamak amacıyla değişiklik yapılması öngörülmektedir…” denilmektedir.

Anılan yasal düzenlemenin açık hükmü ve gerekçesi karşısında, başvurucunun kendisi hakkında verilen “bir ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma” ve “beş gün hücreye koyma” disiplin cezalarına karşı infaz hâkimliğine yapmış olduğu şikâyet üzerine, anılan hâkimliğin her halûkârda başvurucunun savunması şifahi şekilde, ya bizzat duruşmada dinlemek ya da ceza infaz kurumuna giderek dinlemek suretiyle alması zorunlu bulunmaktadır. Oysa derece mahkemesi mecburi olan bu usul yerine başvurucuyu SEGBİS sistemiyle dinlemek istemiş, başvurucunun buna muvafakat etmemesi nedeniyle de dosya üzerinden yaptığı inceleme üzerine şikâyet başvurusunu reddetmiştir. Dolayısiyle, derece Mahkemesinin bu kanunilik şartını yerine getirmemesi suretiyle verdiği karar ve bu karara karşı yapılan itirazın reddine dair mahkeme kararı başvurucunun “bizzat dinlenmek; savunmasının huzurda alınması” hakkını açıkça ihlâl etmiştir.

Açıklanan nedenle, başvurucunun adil yargılanma hakkının bu nedenle ihlâl edilmiş olduğuna karar verilmesi gerektiğini değerlendirdiğimden; çoğunluk kararına bu değişik gerekçeyle katılıyorum.

Etiketler :