Öğretmenlere Zorunlu Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme Semineri

Öğretmenlere Zorunlu Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme Semineri
MEB'den öğretmenlere seminer verilmesi ile ilgili resmi yazı geldi. Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme Semineri tüm öğretmenlere verilecek.

Standart Eğitim Programları arasında yer  alan 2.01.01.06.024 faaliyet numaralı "Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme Semineri"nin mahalli olarak düzenlenmesi ilgi yazı ile istenmektedir. Bu kapsamda eğitimler;

1-Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde mahalli olarak, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde  düzenlenecektir.
2-Ekte yer alan standart eğitim programı uygulanacaktır.
3-3.02.02.02.062 faaliyet numaralı Açık Uçlu Soru Yazma ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri Eğitici Eğitimi Kursunu başarı ile tamamlayanlar eğitim görevlisi olarak görevlendirilecektir.
4- Bakanlığımız okul ve kurumlarında görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve eğitim uzmanları kursiyer olarak katılacaktır.
5- Eğitimlere ilişkin istatistiki bilgiler (faaliyet sayısı ve numarası ile faaliyete çağrılan ve katılan kursiyer sayısı, imza listesi) kurs bitimini müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
6- Eğiticilerin ek ders ücretleri valiliklerce ödenecektir.
Söz konusu seminerlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden düzenlenmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Cevdet VURAL
Bakan a.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

Mesleki Gelişim Programı

 

ALAN

 

ALT ALANKODU
Öğretmen Eğitimleri

 

Genel Alan Eğitimleri2.01.01.06.024
 1. ETKİNLİĞİN ADI

Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme Semineri

 1. ETKİNLİĞİN AMACI

Bu faaliyet; okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve eğitim uzmanlarını “Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme” konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını açıklar.
 • Ölçek türlerini açıklar ve ölçek türlerine göre hangi matematiksel işlemler yapabileceğini kavrar.
 • Üst düzey bilişsel becerilerini açıklar ve madde yazımında dikkate alır.
 • Madde türlerini sınıflandırır.
 • Açık uçlu madde türlerini sınıflandırır ve açıklar.
 • Üst düzey bilişsel beceriler ile açık uçlu maddeler arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Açık uçlu maddelerin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklar.
 • Açık uçlu madde yazımımın temel ilkelerini açıklar ve madde yazımında uygular.
 • Dereceli puanlama anahtarı çeşitlerini bilir ve maddeye uygun olanı geliştirir.
 • Dereceli puanlama anahtarına göre puanlamayı bilir ve uygular.
 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 18 ders saatidir.

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımız okul ve kurumlarında görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve eğitim uzmanları

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Eğitim görevlisi olarak bu alanda hizmet içi eğitimler veren uzmanlar, akademisyenler ve öğretmenler görev alacaktır.
 • Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahtanın bulunduğu eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Derslerde teorik sunumlardan ziyade uygulamaya dönük somut örnekler verilecek ve katılımcıların aktif katılımıyla amaca uygun madde geliştirecektir.
 • Faaliyet, merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyeti olarak düzenlenecektir.
 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
KonularSüre (Saat)
·         Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar

·         Ölçek Türleri

·         Üst Düzey Bilişsel Beceriler

·         Madde Türleri

·         Açık Uçlu Madde ve Özellikleri

 

6

·         Dereceli Puanlama Anahtarı

·         Açık Uçlu Madde Yazım Uygulamaları

·         Maddeye Uygun Dereceli Puanlama Anahtarı Oluşturma

·         Grup Çalışmaları ve Tartışmalar

 

6

·         Açık Uçlu Madde Yazım Uygulamaları

·         Maddeye Uygun Dereceli Puanlama Anahtarı Oluşturma

·         Yazılan Madde ve Puanlama Anahtarlarının Gözden Geçirilmesi ve Redaksiyon İşlemleri

·         Puanlama Anahtarına Göre Puanlama Yapma

·         Grup Çalışmaları ve Tartışmalar

 

6

TOPLAM18
 1. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
 • Programın hedeflerine ulaşmak için; yüz yüze aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
 • Sınıf içi uygulama örnekleri ve katılımcı sunumlarına ağırlık verilecektir.
 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Faaliyetin sonunda katılımcılara seminerle ilgili “seminer belgesi” (e-sertifika) verilecektir.

Etiketler :