Memurlar Dikkat: 2024 Gelir Vergisi Dilimleri Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Memurlar Dikkat: 2024 Gelir Vergisi Dilimleri Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Resmi Gazetede yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 2024 gelir vergisi dilimleri belli oldu. Tüm memurlar merak ediyordu.Gelir vergisi tartışmalı bir konu olmaya devam ediyordu. Memurlar gelir vergisi dilimlerinin...

Resmi Gazetede yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 2024 gelir vergisi dilimleri belli oldu. Tüm memurlar merak ediyordu.

Gelir vergisi tartışmalı bir konu olmaya devam ediyordu. Memurlar gelir vergisi dilimlerinin düşürülmesini talep ediyordu. Yani yapılacak zamma göre gelir vergisi dilimleri 2024 yılı için yeniden belirlendi.

"(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

110.000 TL'ye kadar % 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası % 20

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası % 27

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası % 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası % 40"