MEB'den Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Taslak Metin!

MEB'den Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Taslak Metin!
Milli Eğitim Bakanlığının üzerinde tartışmalar ve soru işaretleri bitmeyen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için yapacağı değişiklik taslak metninden bazı maddeler öne çıktı.

2024 uzman öğretmenlik başöğretmenlik ve ÖMK'dan değişikliklerden bir kaç madde dikkat çekiyor.

Öğretmenlik Meslek Kanununda yapılacak değişikliklerden bir kaç tanesi ise şöyle açıklandı.

*Öğretmenlerin itibarını artırmak için sosyo-kültürel faaliyetler yapılacak.

*Öğretmenlere şiddetin önlenmesi için hem yasalarda değişiklik yapılacak hem de toplum bu konuda bilinçlendirilecek.

*Uzman öğretmen olabilmek için gereken süre 5 ya da 7 yıla düşecek.

*20 yılını dolduran her öğretmen uzman olmasa bile başöğretmenlik sınavına girebilecek.

*Öğretmen akademileri ÖMK'ya giriyor.

Öğretmenlik Meslek Kanununa Öneriler

Öğretmenlik, toplumun en önemli mesleklerinden biridir. Gelecek nesilleri yetiştiren ve ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan öğretmenlerin, hak ettiği değeri görmesi ve en iyi koşullarda çalışabilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Kanuna eklenmesi veya değiştirilmesi gereken bazı maddeler şunlardır:

1. Öğretmenlik Kariyer Basamakları: Mevcut kariyer basamakları, öğretmenlerin mesleki gelişimini ve motivasyonlarını yeterince desteklememektedir. Kariyer basamakları, daha objektif ve adil kriterlere göre belirlenmelidir. Her basamak için gerekli olan eğitim ve sertifikalar açıkça tanımlanmalıdır. Kariyer basamaklarına yükselen öğretmenlere, maddi ve manevi teşvikler sağlanmalıdır.

2. Öğretmenlerin Maaşları: Öğretmen maaşları, diğer mesleklere kıyasla düşük kalmaktadır. Maaşlar, enflasyona ve yaşam standartlarına göre düzenli olarak güncellenmelidir. Uzman ve başöğretmenlere, ek tazminatlar sağlanmalıdır.

3. Öğretmenlerin Çalışma Şartları: Öğretmenlerin iş yükü oldukça fazladır. Bürokratik işlemler ve evrak işleri, öğretmenlerin asıl görevlerinden zaman çalmaktadır. Sınıf mevcutları, daha azaltılmalıdır. Öğretmenlere, gerekli olan materyaller ve teknolojik imkanlar sağlanmalıdır.

4. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek için düzenli olarak hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. Bu kurslar, öğretmenlerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre belirlenmelidir. Öğretmenlere, yurt dışı eğitim ve araştırma imkanları sağlanmalıdır.

5. Öğretmenlerin Özlük Hakları: Öğretmenlerin özlük hakları, eksiksiz ve adil bir şekilde korunmalıdır. Öğretmenlere, sağlık, güvenlik ve sosyal güvenlik gibi konularda gerekli olan imkanlar sağlanmalıdır.

6. Eğitimde Şiddetin Önlenmesi: Eğitimde şiddetin önlenmesi için kanunda caydırıcı yaptırımlar yer almalıdır. Öğretmenlere, şiddete karşı korunma ve müdahale etme konusunda eğitim verilmelidir.

7. Okul-Aile İşbirliği: Okul-aile işbirliğini artırmak için kanunda düzenlemeler yapılmalıdır. Velilerin, eğitim sürecinde daha aktif rol almaları teşvik edilmelidir.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, öğretmenlik mesleğinin cazibesini artıracak, öğretmenlerin motivasyonlarını ve çalışma azimlerini yükseltecek ve eğitim sisteminin genel olarak iyileşmesine katkıda bulunacaktır.

Ayrıca, kanunun hazırlanmasında ve uygulanmasında öğretmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri mutlaka alınmalıdır.

Etiketler :