MEB'den Tüm Okullara Önemli Resmi Yazı: Kitap Seçim Modülü Aktifleştirildi!

MEB'den Tüm Okullara Önemli Resmi Yazı: Kitap Seçim Modülü Aktifleştirildi!
Milli Eğitim Bakanlığı gönderdiği resmi yazıda okul müdürlerini kitap seçimi için uyardı ve modülün aktif olduğunu açıkladı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyallerinin, İlgi'de kayıtlı Yönetmelik hükümleri gereği "OCAK - 2024 / 2797 EK" sayılı Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılmıştır.

Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri, ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır.

Resmî ve özel bütün okul/kurumların 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum

yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne girilecektir.

Kitap Seçim Modülü okulların kullanımına 29 Ocak 2024 tarihinde açılacak 12 Şubat 2024

tarihinde kapatılacaktır.

Modül, kontrol ve onaylama işlemleri için 13 - 19 Şubat 2024 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülü'ne girmeleri gerekmektedir.

Kitap ihtiyacının belirlenmesinde Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır.

Resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir. Okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

Bu bağlamda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacının karşılanmasında aksaklık ve sıkıntı

yaşanmaması için Kitap Seçim Modülü'ne veri girişi yapılırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi

gerekmektedir.

1- Aynı sınıfta okutulan ortak kitapların, öğretmen sayısı dışında eşit sayıda girilmesi gerekmektedir (Örneğin; Türkçe 2, Hayat Bilgisi 2, İngilizce 2, Matematik ve Müzik 2 kitaplarının eşit sayıda girilmesi). Takım kitaplarda ders kitabı sayısı ile öğrenci çalışma kitabı sayısı eşit olacak, veri girişinde konuya gerekli hassasiyet gösterilecek, bu eşitlik mutlaka sağlanacaktır.

2- Öğretmen Kılavuz Kitaplarının ihtiyacı ilgili dersin öğretmen sayısı kadar girilecektir.

3- Kitap Seçim Modülü'nde kitapların hangi okul türüne ait olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, her

kitapla ilgili "http://ttkb.meb.gov.tr" adresinde yer alan “Haftalık Ders Çizelgeleri” dikkate alınacak

ve Ekli listedeki açıklamalar mutlaka okunacak ve kitabın hangi okul türüne ait olduğu görülerek ihtiyaç

girilecektir.

4- İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Almanca, Arapça ve Fransızca kitaplarının ihtiyacı yabancı dili bu alanda olan öğrenciler için girilecektir.

5- Kitap ihtiyaçları girilirken okutulacak seçmeli derslerin de belirlenmesi ve ihtiyaçların öngörülen süre içerisinde Kitap Seçim Modülü'ne girilmesi gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı veya kitap ihtiyacı oluşmasına (kamu zararına veya eğitim - öğretimin aksamasına) neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.

6- Okul müdürlüklerince, internet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçlarının veri girişi, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden Kitap Seçim Modülü'ne okulun kurum kodu ile aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. İnternet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir.

6.1- Kitap Seçim Modülü açılınca “Sol menü”de yer alan “Kitap İhtiyaç Belirleme" seçeneğine basılarak “Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı” gelecektir.

6.2- “Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı”nda 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının isimleri “SINIFLAR”, “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)”, "ÖĞRETMEN" ve farklı “OKUL TÜRLERİ” olarak listelenmiştir.

6.3- ''Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı”nda kayıt eklemek için “Yeni” düğmesi seçilecektir. Gelen ekrandaki kitaplardan ilkokullar için 1, 2, 3 ve 4. sınıflar "ÖĞRETMEN" ve “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)” seçeneği; ortaokullar için 5, 6, 7 ve 8. sınıflar "ÖĞRETMEN" ve “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)” seçeneği; ortaöğretim okul/kurumları için 9, 10, 11 ve 12. sınıflar “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)”, "ÖĞRETMEN" ve farklı “OKUL TÜRLERİ” seçeneğine göre kitabın adına uygun seçilecektir.

6.4- Birden fazla sınıfta okutulabilecek ders kitapları “DİĞER (Sınıfı Belli Olmayan)” bölümünden seçilecektir.

6.5- Kitaba ilişkin ihtiyaç duyulan kitap sayısı zorunlu derslerde ekranda görülecek olup bu sayıya o dersi okutan öğretmen sayısı ilave edilerek belirlenen sayı ilgili kutucuğa girilecek ve “üst menü”de yer alan “Kaydet” düğmesine basılacaktır. Bu işlem her kitap için tekrar edilecektir.

6.6- Kitap sayıları girildikçe okul için belirlenen kitaplar ve miktarları aynı sayfanın altında liste hâlinde yer alacaktır.

6.7- Girilmiş olan herhangi bir kayıt ile ilgili düzeltme yapmak veya kayıt silmek için sayfanın altında oluşan listedeki kitap kodunun başında yer alan “açık klasör” şeklindeki resim seçilecek, tekrar bu kitaba ait ekrana dönülerek istenilen işlem yapılabilecektir.

6.8- Girilen her kitap için her defasında “Kaydet” düğmesine basılacaktır. Böylece kitapların tamamının kaydedildiğinden emin olunacaktır.

6.9- Okul/kurumun ihtiyaç duyduğu kitap çeşidi ve sayısı girildikten sonra sayfanın altında oluşan liste incelenecek, ihtiyaç duyulan kitapların tamamının girilip girilmediği kontrol edilecektir.

6.10- İhtiyaç duyulan bütün kitapların giriş işlemi tamamlanıp kaydedildikten sonra “üst menü”de yer alan “Rapor Al" düğmesine basılarak girilmiş olan verilerin dökümü alınacak ve alınan liste okul/kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanacaktır. Onaylı listenin bir sureti dosyalanacak, bir sureti de il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Listelerde yer alan kitap sayıları, denetim ve rehberlik sırasında öğrenci ve öğretmen sayıları ile karşılaştırılarak tutarlığı kontrol edilecektir.

6.11- Kitap ihtiyacının giriş işlemi tamamlanıp verilerin dökümü alındıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Çıkış" düğmesine basılarak Modül'den çıkılacaktır.

7- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları ile görme engelli öğrenciler için hazırlanan Braille baskılı kitap ihtiyaçları da okul/kurumlar tarafından Kitap Seçim Modülü'ne girilecektir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarına ait kitap ihtiyaçları belirlenirken takip ettikleri eğitim programına uygun ders kitapları seçilmelidir.

7.1- Resmî ve özel bütün okul/kurumlar “Kitap İhtiyaç Belirleme” ekranına kitap ihtiyacını girdikten sonra özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları için “Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme” ekranına girecek ve sayfada yer alan özel eğitim kitapları girişi için 6’ncı maddede belirtilen işlem basamakları izlenecektir.

7.2- Hafif düzeyde zihinsel, görme ve işitme engeli olan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim ilkokulları ve ortaokulları ile ilköğretim kurumları bünyesinde açılmış olan hafif düzeyde zihinsel engeli ve hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler ilköğretim programını takip etmekte olup bu öğrenciler için ders kitapları genel eğitim kitapları arasından seçilmelidir. İlkokul kademesindeki işitme engelli öğrencilerin Türk İşaret Dili Ders Materyalleri ve görme engelli öğrencilerin beden eğitimi dersi için kitap seçimleri;

7.2.1- Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programını takip eden özel eğitim sınıflarına devam eden orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli ve orta ve ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler,

7.2.2- Özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim meslek okulu programını takip eden özel eğitim sınıflarına devam eden hafif düzeyde zihinsel engeli ve otizmi olan öğrenciler,

7.2.3- Erken çocukluk ve okul öncesi eğitime devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için ders kitapları ile tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yardımcı kaynak seçimleri bu modülüzerinden gerçekleştirilecektir.

7.3- “Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme” ekranına girilecek kitap sayısında sadece

okul/kurumda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı ve dersi okutan öğretmen sayısı esas alınacaktır.

7.4- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kitap ihtiyacının “Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç

Belirleme” ekranına girişini müteakip, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerinden Braille baskılı kitap

ihtiyacı olan resmî ve özel okul/kurumlar, bu ihtiyaçlarını “Braille (kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç

Belirleme” ekranına gireceklerdir.

7.5- “Braille (kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme” ekranına girilecek kitap sayısında

sadece okul/kurumda Braille (kabartma) baskılı kitap ihtiyacı bulunan görme engelli öğrenci ve öğretmen

sayısı esas alınacaktır.

8- Kitap ihtiyaçlarının Kitap Seçim Modülü'ne girişinin kontrol edilmesi için Modül 13 -15

Şubat 2024 tarihleri arasında ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu süreçte

ilçe millî eğitim müdürlüklerince aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır;

8.1- 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilk defa açılması planlanan okul öncesi, ilkokul, ortaokul

ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçları, okulun bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü

tarafından en yakın okuldan girilecek ve kitaplar teslim alındığında yeni açılan okul/kuruma verilmesi

sağlanacaktır.

8.2- Kitap seçimi yapan veya yapmayan okul/kurumlar ile ihtiyaç girilen kitap sayıları, il millî eğitim müdürlükleri tarafından 16 - 19 Şubat 2024 tarihleri arasında kontrol edilecek, ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanacaktır.

8.3- İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kontrol işlemi amacıyla Kitap Seçim Modülü'nün açılış ekranı ile “Kurum Bilgileri” sayfasındaki “Raporlar” seçeneğine basılarak, kitap seçimi yapmayan veya eksik yapan okul/kurumların listeleri alınacaktır. Kitap ihtiyacını Modüle girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.

8.4- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okul/kurumların seçtiği kitapların görülmesi için Kitap Seçim Modülü'nün açılış ekranı ile “Kurum Bilgileri” sayfasındaki “Ara” butonuna basılarak listeden kurum seçimi yapılacak ve bu kurumun girmiş olduğu kitap bilgileri ekranda kontrol edilecektir. Bu işlemler her kurum için ayrı ayrı tekrarlanacaktır.

8.5- Kontrol işlemi sonucunda kitap girişleri problemsiz olan kurumlar için “Kitap Muayene

İşlemleri” menüsü altında açılacak olan “İlçe Kitap Kontrol Onaylama” ekranında kitap seçimi yapan

kurumların listesi görülecektir. Bu listede yer alan “Kitap Seçimi Tamam” ibaresi kitap girişini tam

yapan her kurum için seçilecek ve “Kaydet” butonuna basılarak son kontrol sisteme kaydedilecektir.

8.6- İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların

girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması durumunda kitap eksiğine neden

olunacağından konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir.

8.7- Kitap Seçim Modülü, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına kapatıldıktan sonra

Modül'e kitap eklenmesi ve il/ilçe onayı mümkün olmayacağından ihtiyaç girmeyen okul kalmaması

sağlanacaktır.

8.8- Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modül

üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte kitap ihtiyacını Modül’e girmeyen okul/kurumlar

uyarılacak; okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla

görüşülerek il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.

9- Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayısının eksikliği ve fazlalığı ile veri girişi yapmayan

veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu

olacak, konuya ilişkin iş ve işlemler Eğitim Müfettişleri tarafından da izlenecektir.

10- 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde

Kitap Seçim Modülü'ne girilecek, okul/kurum veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa yazılı

veya şifahi olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

11- Kitap Seçim Modülü'ne bilgi girişi sürecinde karşılaşılan genel sorunlar için Destek

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0312 413 15 51 - 0312 413 18 96 numaralı telefonlardan bilgi

alınabilecektir. Kitapların içerikleri veya okutulacağı sınıflarla ilgili tereddüte düşülmesi hâlinde gerekli

bilgi okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten (Kitap Seçim Modülünde ilgili kitabın açıklama

bölümünde yer alan irtibat numarasından) alınacaktır.

12- 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim

aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara Destek Hizmetleri Genel

Müdürlüğünün

Yukarıda açıklandığı üzere “Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”na da konulan Ekli listenin; resmî

ve özel bütün okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarına ivedilikle duyurusunun

yapılması; veri girişleri yapılırken 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrenim görecek öğrencilerin

ihtiyaç duyduğu kitap sayısının, kamu zararına veya eğitim - öğretimin aksamasına sebebiyet

vermeyecek şekilde doğru ve sağlıklı olarak tespit edilmesi; okul/kurum müdürleri ile il/ilçe millî

eğitim müdürleri tarafından her türlü tedbirin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz / rica ederim.

Ömür Fatih KARAKULLUKÇU

Bakan a.

Destek Hizmetleri Genel Müdürü

Resmi Yazı: 2024-2025 OGRETIM YILI DERS KITAPLARI IHTIYACININ BELIRLENMESI

Ek1:ek1706517356678_0

Etiketler :