MEB Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu: Uzman Öğretmenlik Detayı!

MEB Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu: Uzman Öğretmenlik Detayı!
MEB sendika ve öğretmenlerden aldığı öneriler doğrultusunda yeni Öğretmenlik Meslek Kanununu yayınlamaya hazırlanıyor.

Yeni ÖMK'da en büyük pay Eğitim Bir Sen'e ait. Daha çok Eğitim Bir Sen'in önerileri dikkate alınmış gibi görünüyor.

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece kamuyu değil tüm öğretmenleri kapsayacak. Yani özel sektör öğretmenleri dahil olmak üzere sıfatı öğretmenlik olan herkesi kapsayacak.

Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimin mümkün olan en yüksek etkililiğini sağlayacak nitelikte ve öğretmenlere mesleki çalışmalara daha fazla zaman ayırma imkânı verecek şekilde tasarlanacak.

Öğretmenlik mesleğine girişte bir staj dönemi konulması, öğretmenler ve istihdam edenler tarafından, göreve yeni başlayan stajyer öğretmeni mesleğinde özendirmeyi ve mesleğe alıştırıp öğretmeyi, öğretmenin pedagojik niteliklerini geliştirmesini kolaylaştırmayı esas alacak.

Maaş, ücret ve gelir farklılıkları; kariyer basamakları, belgelendirilmiş mesleki gelişim, kıdem ya da sorumluluk derecesi gibi nesnel ölçütlere dayanacak.

Öğretmenin günde ve haftada ilgilenmek zorunda olduğu öğrenci  sayısı, derslere hazırlık için gerekli zaman, her gün verilecek değişik

derslerin sayısı ve süresi, öğretmenlerin araştırmalara, okul dışı etkinliklere katılmaları, öğrencileri denetlemeleri için gerekli görülen

zaman gibi unsurlar belli bir asgari standarda bağlanmalı ve ilave mali haklar ve ücretle ilişkilendirilecek.

Türkiye’de öğretmen maaşları OECD verileri esas alınarak iyileştirilmeli ve tecrübenin maaşa etkisi yeniden düzenlenmelidir. Bu

çerçevede, doğrudan öğretmen maaşlarını iyileştirmeye yönelik adımlar, hayat pahalılığından kaynaklanan artışa mukabil öğretmen maaşlarında düzeltme ve genel olarak kamu sektöründe maaşların düzeltilmesi temel alınarak bir iyileştirme mekanizması kurulacak.

Öğretmenlik mesleğinde ilerleme, öğretmenlerin kariyer planlamasına imkân verecek şekilde kariyer basamakları esasında kurgulanmalı; kariyer basamaklarında ilerleme, mesleki gelişimi ve başarıyı yansıtacak tarzda tasarlanacak.

Etiketler :