MEB Uzaktan Görevlendirilen Öğretmenlerin ve İdarecilerin Görevi Belli Oldu!

MEB Uzaktan Görevlendirilen Öğretmenlerin ve İdarecilerin Görevi Belli Oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan görevlendirilen öğretmenlerin görevlerini anlatan bir yazı gönderdi.

TEKNOLOJİ ODAKLI ÖĞRENME SENARYOLARI PROJESİ KAPSAMINDA UZAKTAN GÖREVLENDİRİLEN

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA ESAS VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Projesi kapsamında senaryo geliştirme, inceleme ve denetleme görevini yürütecek öğretmenlerin görevlendirildikleri kurumca yapılacak iş ve işlemler:

1. Öğretmene görevlendirme yazısını tebliğ ederek aynı gün içerisinde öğretmenin görevlendirildiği kurumda göreve başlamasını sağlar.

2. Göreve başlama durumunu resmî yazı ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletir.

3. Öğretmenin görevlendirme bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesini sağlar.

4. Öğretmenin özlük hakları, izin, dilekçe, rapor vb. işlemlerinin takibini yapar.

5. Öğretmenin ek ders puantajını hazırlayarak kadrosunun bulunduğu okula iletir.

6. Öğretmenin çalışmasını gerçekleştireceği uygun alanı ve donanımı sağlar.

7. Öğretmenin -kurumun çalışma saatlerini dikkate alarak- mesai işlemlerini takip eder.

8. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapsamında verilen işleri takip edecek öğretmene; görevlendirileceği kurumca ek bir görev, iş yükümlülüğü ve ders sorumluluğu verilemeyeceği bilgisini iletir.

Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Projesi kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan öğretim programlarında yer alan kazanımlarla uyumlu olacak şekilde senaryo geliştirme, inceleme ve denetleme işlemlerini yürütecek öğretmenlerin görev ve yükümlükleri:

1. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Projesi yürütme ekibinin verdiği görevleri takip edip 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında

görev ve yükümlülüklerini yerine getirir.

2. Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Projesi kapsamında dâhil olduğu ekip içerisinde uyumlu çalışır. Gerekli bilgi ve tecrübe paylaşımı ile geliştirilen senaryolara katkıda bulunur.

3. EBA portalındaki içerikleri inceler, kendi branşına özgü kazanımlara yönelik içerikleri tespit eder ve güncellemelerin takibini yapar.

4. Kendi branşı ile ilgili yenilikçi pedagojilerin ve eğitimde teknolojik gelişmelerin takibini yapar.

5. Teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının yazımı, pilotlaması ve yaygınlaştırılması aşamalarında

ilgili kurumlarla ortak çalışır, hizmet içi eğitimlerde eğitmenlik yapar ve kursiyer takiplerini yapar.

6. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan alanı ile ilgili yazılı, görsel ve çevrim içi kaynakları takip eder, senaryo çalışmalarında kullanır.

7. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenme senaryolarının ve içeriklerin geliştirilmesine dikkat eder

Etiketler :