MEB Görevde Yükselme Sınavı Mülakat Mahkeme Kararı!

MEB Görevde Yükselme Sınavı Mülakat Mahkeme Kararı!
Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı(GYS) mülakat kararına dair açılan davada verilen karar haberimizde. Aşağıdaki karara göre hukuka uygun bulunmamıştır.Davanın davacıya sözlü sınavda 80 verilmesine ilişkin...

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı(GYS) mülakat kararına dair açılan davada verilen karar haberimizde. Aşağıdaki karara göre hukuka uygun bulunmamıştır.

Davanın davacıya sözlü sınavda 80 verilmesine ilişkin işlem yönünden incelenmesinde;

1703275542436753 1

Uyuşmazlıkta davacı hakkında düzenlenen ek-1 değerlendirme formunun söz konusu (C) hanesinde hiç bir cevaba ya da yetersizlik nedenine yer verilmediği görülmüştür.

Öte yandan; davacı hakkında sözlü sınavda puanlama yapan bir başkan ve dört üye tarafından, Yönetmelikte belirtilen 6 ayrı değerlendirme konusunda yapılan değerlendirme sonucu ayrı ayrı puan toplamlarının 80 olmasının bir izahı olmadığı gibi olağan bir puanlama yapma suretiyle 6 ayrı konuda 5 kişinin değerlendirme ile aynı puana ulaşmalarının da mümkün olmayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Dolayısıyla, usulüne uygun şekilde ikmal edilmeyen değerlendirme formu sonucu olarak takdir edilen sözlü sınav puanında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Kaynak: baskatip.com Memurların Yeni Adresi