Eğitim Bir Sen'den Öğretmenler İçin Talepler: Uzman Öğretmenlik 5 Yıl!

Eğitim Bir Sen'den Öğretmenler İçin Talepler: Uzman Öğretmenlik 5 Yıl!
Eğitim Bir Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Erol Ermiş İstanbul'da okul temsilcileri toplantısı yaptı. Eğitim Bir Sen'li okul temsilcisi öğretmenler ne talep etti? Toplantıda ne konuşuldu?Okul Temsilcileri Toplantılarımızı...

Eğitim Bir Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Erol Ermiş İstanbul'da okul temsilcileri toplantısı yaptı. Eğitim Bir Sen'li okul temsilcisi öğretmenler ne talep etti? Toplantıda ne konuşuldu?

Okul Temsilcileri Toplantılarımızı Tamamladık

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Sancaktepe, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'da farklı günlerde okul temsilcilerimizle bir araya geldik, sorunları ve sendikal taleplerimizi konuştuk.

*Gazze'de ve bütün Filistin'de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.  

*Yabancı dil, Türkçe ve edebiyat dersi öğretmenlerimiz yeni uygulama dolayısıyla sınav yapmaktan ders yapmaya fırsat bulamadıklarından yakınıyor.  

*Türkçe sınıf geçme notunun 70 olması, öğretmen, öğrenci ve velileri zorluyor.  Etkinliklere, projelere, yarışmalara, törenlere daha iyi hazırlanmak için etkinlik saati isteniyor.  

*Ücretli öğretmenlik yerine vekil öğretmenlik uygulamasına dönülmeli.  

*Millî Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatta yeri olmayan Sınıf Anneliği uygulamasını kaldırmasını yerinde buluyoruz. Aynı şekilde tartışmalara hatta kavgalara neden olan WhatsApp gruplarına da bir hal çaresi bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunların yanında velilerin okula olumlu ilgisini artıracak çalışmalara ihtiyaç vardır.  

*Sadece 5. ve 6. Hizmet alanlarının tercihe açılması, alan değişikliği yapmak isteyen arkadaşlarımızın mağduriyetine yol açmıştır. Diğer hizmet alanlarının da tercihe açılması ve yeterince kontenjan verilmesi, meseleyi tartışma konusu olmaktan çıkarabilirdi.  

*Kariyer basamakları yeniden düzenlenmeli, uzman öğretmenlikte 5 yıl kıdem, baş öğretmenlikte 10 yıl kıdem yeterli görülmeli.

*Ücretli öğretmenlikte geçen süreler, kıdem yılının hesaplanmasında dikkate alınmalı.

*Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası, kariyer basamaklarında yükselmeye engel teşkil etmemeli. Zira bu cezaların çoğu mahkemeler tarafından kaldırılmaktadır.  

*Öğretmen yetiştirme politikaları yeniden ele alınmalı, geleceğe ve ihtiyaca uygun bir model geliştirilmeli. Mülakat, maşerî vicdanda makes bulmuyor.  

*Hayat pahalılığı, yüksek ev kiraları canımızı yakıyor. Alım gücümüzü yükseltici tedbirler hayata geçirilmeli.  Tüm hak edişlerimiz emekliliğe yansıtılmalı.  

*Vergi dilimi, %15'e sabitlenmeli.  

*Yeni müfredat hazırlanırken geniş bir konsensüs sağlanmalı, milletimizin kadim değerlerine yaslanmalı.  

*Eğitimde yapılacak değişiklikler, öğretmen normlarını olumsuz etkilememeli.

*İkili eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında ders saati süresinin 30 dakikaya düşürebilme imkanının verilmesi gayet yerinde bir karar olmuştur. Aynı şekilde ikili eğitim yapan ilkokul ve ortaokullarda da durum değerlendirmesi yapılmalıdır.  

*Toplu Sözleşme Kanunu, uluslararası normlara uygun hale getirilmeli.  Katsayıya bağlanan eğitim ödeneği, tatmin edici rakama ulaşıncaya kadar ısrar edeceğiz.  

*Okullarımızda uygulanan İyilik Okulu, ÇEDES, Ufka Yolculuk, Siyer ve kitap okumaya dayalı yarışmalar gibi çocuklarımıza faydalı projelere destek vermeye devam edeceğiz.

* 1. Dereceye gelen ve 3600 ek gösterge alamamış arkadaşlarımızın ek gösterge sorunu çözülmelidir.  Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği, Şube Müdürlüğü, Eğitim Müfettişliği vb sınavlar belli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmalı.  

*Maaş skalası, ast-üst dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.  Sendikamızı nitelik ve nicelik açısından büyütmeye devam edeceğiz.

*Çok verimli geçen toplantılar dolayısıyla tüm şube başkan yardımcılarımıza, tüm ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, toplantılarımıza katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Etiketler :