Bakan Işıkhan Açıkladı: Yaşlılık Sigortası Geliyor! Yaşlılık Sigortası Nedir?

Bakan Işıkhan Açıkladı: Yaşlılık Sigortası Geliyor! Yaşlılık Sigortası Nedir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönem içinde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak bir zorunluluktur. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun açılışında konuşan Işıkhan, "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasını ele aldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çalışma hayatının çeşitli boyutlarına vurgu yapan Işıkhan, sosyal diyalogun bu dinamik süreç içinde ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Işıkhan, geçen yıl temmuz ayında yapılan asgari ücret ara zamı ve yıl sonundaki yeni asgari ücret belirleme süreçlerinde sosyal diyalogun rolünü vurgulayarak, asgari ücretin çalışanların satın alma gücünü koruma açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca, asgari ücretin işveren desteğini 500 liradan 700 liraya çıkardıklarını hatırlatan Işıkhan, her zaman işçi ve işveren kesiminin yanında olduklarını ifade etti.

Işıkhan, mevcut çalışma hayatındaki sorunları çözmek ve gelecekteki sorunlara hazırlıklı olmak zorunda olduklarını belirterek, "Aksi takdirde Bakanlık olarak çağdaş bir endüstri ilişkisi kuramayız. Hem işçilerimizin hem işverenlerimizin yaşadığı sorunları anında çözme çabasında olduk" dedi.

Depremden etkilenen şehirlerde çalışma hayatının normale dönmesi için yürütülen çalışmalara da değinen Işıkhan, öncelikle konutların teslim edileceğini ve ardından iş yerleri ile atölyelerin inşa ve onarımının yapılacağını açıkladı.

Işıkhan, Türkiye genelinde nitelikli eleman talebine dikkat çekerek, yabancı iş gücünün katkısının önemli olduğunu ifade etti. Salgın sonrası iş gücünün uluslararası rekabetçi bir sistem içinde değişen çalışma biçimleriyle şekillendiğini belirten Işıkhan, bu değişime ayak uydurmak ve yasal mevzuatı düzenlemek gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Işıkhan, kadın ve gençlere yönelik sosyal politikalara ihtiyaç olduğunu dile getirerek, istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyledi. Genel Sağlık Sigortası ve evde sağlık hizmetlerinin önemine de değinen Işıkhan, yaşlanan nüfus için Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yaşlı nüfusun istihdama katılımı için düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri öneme vurgu yaparak, kayıt dışı istihdamla mücadeleyi öncelikli hedeflerinden biri olarak açıkladı.

Etiketler :