Norm Fazlası Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısının Durumu!

Milli Eğitim Bakanlığında norm fazlası olan okul müdürleri ve müdür yardımcılarının durumu nedir? Nasıl tayin istiyorlar? Süreç nasıl işliyor?

Norm fazlası öğretmenler atama yoluyla yeni okullarına gidiyor. Peki norm fazlası idarecilerde durum ne?

Aslında MEB'de norm fazlası yöneticiler için de öğretmenlere uygulanan yöntem uygulanıyor. Yani İller münhal boş kadro okullarını duyuruyor ve norm fazlası idarecilerin tercihleri alınıyor. Resen atanma idareciler içinde geçerli.

Ancak bir okul müdürü ya da müdür yardımcısı bir okulda norm kadro fazlası olduğu zaman o okulda 4 yılını doldurana kadar durabiliyor. Yerine yeni atama yapılmıyor. İşte bu noktada öğretmenlerden ayrılıyor. Ancak 4 yılını dolduran okul müdür norm kadro fazlası olarak tercih döneminin açılmasını bekliyor.

Mevzuat maddesi:

Mezkur Yönetmeliğin “Norm kadrosu fazlası yöneticiler” başlıklı 18 inci maddesinde ise “Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadrosu fazlası haline gelen yöneticiler, valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumları yöneticiliklerine öncelikle atanırlar, talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük

puandan başlanarak re’sen belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerine, 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında görevlendirme yapılabilmekte olup bu bağlamda norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının istekleri de dikkate alınarak müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev olarak yürütebilmelerinin mümkün olduğu mütalaa

edilmektedir.

Kaynak: Mevzuat - Baskatip.com

Önceki ve Sonraki Yazılar
Hüsna Korkmaz Arşivi