Afganistan'ın kuzeyindeki Özbek ve Türkmen bölgelerinde Özbekçe, Türkmence ve Türkçe yasaklandı iddiası

Afganistan'ın kuzeyindeki Özbek ve Türkmen bölgelerinde Özbekçe, Türkmence ve Türkçe yasaklandı iddiası
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Özbekçe, Türkmence ve Türkçe yasaklandı iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi resmi hesabından yapılan açıklamaya göre iddialar gerçek değil.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Afganistan'ın kuzeyindeki Özbek ve Türkmen bölgelerinde Özbekçe, Türkmence ve Türkçe yasaklandı" iddiası doğru değildir.

Afgan müfredatındaki yabancı dil dersleri arasında Türkçe yoktur ve Türkçe dil dersleri sadece Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında okutulmaktadır. TMV yetkilileri, Afgan makamlarından Türkçe dil derslerinin yasaklandığına dair sözlü veya yazılı bir bildirim almadıklarını ifade etmiştir.

Belh vilayetindeki Türk soylu öğretmenler, Özbeklerin ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde, Özbekçe ve Türkmence dil derslerinin Cumhuriyet döneminde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders olarak okutulduğunu, mevcut rejim döneminde anılan dil derslerinin 5 ve 6'ncı sınıfları da kapsayacak şekilde tüm ilkokul müfredatına eklendiğini kaydetmiştir.

Cevizcan vilayetindeki Türk soylu öğretmenler de Kuzey Afganistan'daki dokuz vilayette, Türk soylu etnik grupların talebi ve nüfus yoğunluğuna göre Özbekçe ve Türkmence dil derslerinin verildiğini, bu derslerin her devlet okulunun müfredatında yer almadığını, Kuzey Afganistan'daki şehirlerin merkezlerindeki pek çok okulda dahi ülkede konuşulan dillerden sadece Peştucanın ve Daricenin müfredatta bulunduğunu belirtmişlerdir.

Diğer yandan, her iki vilayetteki öğretmenler Afganistan Eğitim Bakanlığından kısa süre önce alınan bir talimattan bahisle, Özbekçe ve Türkmence dil derslerinin ders cetvelinde yer almadığını ileri sürmüşlerdir.

İddialar üzerine Kabil Büyükelçiliğimizin temas ettiği Afganistan Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri, Özbekçe ve Türkmence dil derslerinin yasaklanması gibi bir tasarrufları olmadığını, bahse konu talimatın öğretmenlere yönelik bir hizmet içi eğitim programıyla ilgili olduğunu, her vilayetten 15'er öğretmenin Peştuca, Darice, Arapça ve İngilizce derslerine katılmasının öngörüldüğünü, anılan hizmet içi eğitim programıyla ilgili cetvelde bahse konu dört dilin yer aldığını belirtmişlerdir. Yetkililer, bu durumun taşra vilayetlerinde yanlış anlaşılmış olabileceğini ifade etmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Etiketler :