Dünyanın Ortası Değişti: Türkiye'nin O Şehri Oldu!

Dünyanın Ortası Değişti: Türkiye'nin O Şehri Oldu!
"Dünyanın merkezi" kavramı, kullanılan kriterlere bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Ancak wikipedia ve bilim insanlarına göre Türkiye'de bulunuyor.

Coğrafi Merkez: Andrew J. Woods'un 1973 yılında yaptığı bir hesaplamaya göre, Dünya üzerindeki tüm kara yüzeylerinin coğrafi merkezinin Türkiye'nin Kırşehir Şehri olduğu sanılmaktadır.

Nüfus Merkezi: Dünyanın sürekli dönmesi ve insanların çeşitli bölgelere dağılmış olması nedeniyle nüfusa göre dünyanın merkezini belirlemek zordur. Dünya nüfusunun ne kadarının farklı bölgelerde bulunduğunu hesaplamak kolay değildir.

İdari Merkez: Dünyanın yaklaşık 196 ülkesi vardır ve bu da belirli bir ülkenin idari düzeyde dünyanın merkezi olarak belirlenmesini zorlaştırır.

Dünyanın merkezine ilişkin bu yorumların farklı kriterlere dayandığını ve evrensel olarak üzerinde uzlaşılan bir cevaba sahip olmayabileceğini belirtmek önemlidir.

Kaynak: Wikipedia

Etiketler :