Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a "Oku" Dediği Hallac-ı Mansur Kimdir? Nedir?

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a "Oku" Dediği Hallac-ı Mansur Kimdir? Nedir?
Hallac-ı Mansur (858-922), tam adıyla Ebû'l-Muğîs el-Hüseyn bin Mansur el-Hallâc, İran'da doğmuş ünlü bir İslam mistiği ve sufi düşünürüdür. Tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir ve en çok "Enel Hak" (Ben Tanrıyım) ifadesiyle tanınır.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım diğer aday ve şu anki başkan Ali Koç'a "oku" demişti. Peki nedir bu Hallac-ı Mansur?

Hayatı

858 yılında İran'ın Fars bölgesinde doğmuştur.
Babasının mesleği pamukçuluk olduğu için "Hallâc" (pamukçu) lakabını almıştır.
Gençliğinde tasavvufa ilgi duymaya başlamış ve birçok ünlü sufi şeyhten ders almıştır.
Seyahatler ederek İran, Irak, Horasan, Türkistan ve Hindistan'ı gezmiştir.
Vaazları ve tasavvufi sözleri ile büyük bir şöhrete kavuşmuştur.
"Enel Hak" sözü nedeniyle zındık olmakla suçlanmış ve 922 yılında Bağdat'ta idam edilmiştir.


Eserleri

Kitabü'l-Tewhîd (Birlik Kitabı)
Kitabü'l-Lumâ (Parıltılar Kitabı)
Kitabü'l-Hakâik (Gerçekler Kitabı)
Diyânetnâmeler (Mektuplar)
Felsefesi:

Hallac-ı Mansur, vahdet-i vücut felsefesinin en önemli temsilcilerinden biridir.
Bu felsefeye göre, Tanrı ve varlık birdir.
Her şey Tanrı'dan başka bir şey değildir.
İnsan da Tanrı'nın bir parçasıdır ve Tanrı'yı kendi benliğinde bulabilir.
Hallac-ı Mansur'un "Enel Hak" sözü de bu felsefenin bir ifadesidir.


Mirası

Hallac-ı Mansur, tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Fikirleri ve sözleri birçok sufiyi etkilemiştir.
Günümüzde de hala birçok kişi tarafından saygıyla anılmaktadır.


Tartışmalar

Hallac-ı Mansur'un "Enel Hak" sözü, İslam dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştır.
Bazı alimler bu sözü küfür olarak yorumlamış ve Hallac-ı Mansur'un idam edilmesini savunmuştur.
Diğer alimler ise bu sözün tasavvufi bir anlamı olduğunu ve Hallac-ı Mansur'un Tanrı'yı inkâr etmediğini savunmuştur.
Hallac-ı Mansur hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hall%C3%A2c-%C4%B1_Mans%C3%BBr
https://islamansiklopedisi.org.tr/hallac-i-mansur
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hall%C3%A2c-%C4%B1_Mans%C3%BBr

Etiketler :